Menu

. Treballam la igualtat i la tolerància a través dels contes: El gegant dels ocells

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de Ciutadella   

 
Descripció
Presentació dels instruments i conte musicat, amb projecció i música en directe.
Objectius
Aquest taller té l'objectiu de sensibilitzar, a través de la música en directe i del conte, en l'empatia, la igualtat i la solidaritat. A través d'un protagonista que és físicament diferent, el conte lluita contra l'exclusió basada en la diferència i mostra situacions on la bondat sempre és possible.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Descoberta d'instruments.
El silenci i l'escolta activa.

Actituds:
L'empatia i la no-discriminació.
Metodologia
Abans:
Presa de contacte amb els centres que hi participin per parlar del taller i que es pugui fer un treball previ amb els alumnes explicant molt bé el tipus de taller i treballant el silenci com a eina indispensable, així com aprenent conceptes com l' "empatia", la "solidaritat" o la "no-discriminació" per poder entendre molt millor el missatge del conte.
Durant:
Presentació dinàmica dels instruments amb interacció de l'alumnat.
Explicació del conte amb cobertura visual i musical.

Després:
Comentar el conte i fer dinàmiques de grup on sigui imprescindible l'empatia i la solidaritat entre els companys.
Escoltar audicions on intervenen els instruments que han conegut per aprofundir en el seu so i assimilar-los del tot.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Instruments
 Faristols i partitures
 Percussió petita
 Pantalla i projector
 Aula gran
Observacions
Els professors encara estan de vacances i no puc saber del cert com serà finalment la seva disponibilitat per fer el taller. A hores d'ara només puc assegurar que voldrem fer el taller dins el 2020 i que no serà possible fer-lo elsdilluns.