Menu

. Ens comunicam amb les mans

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
ASSORME  

 
Descripció
El taller té una part teòrica, com a introducció, sobre les diferents discapacitats. Ens centrarem en la discapacitat auditiva i la realitat amb què es troben les persones sordes. També té una part pràctica, en la qual l'alumnat podrà aprendre vocabulari bàsic de llengua de signes a partir de jocs i d'activitats.
Objectius
-Sensibilitzar l'alumnat envers la societat; en concret, en la sordesa.
- Aprendre vocabulari bàsic de llengua de signes a partir de jocs i d'activitats.
- Donar a conèixer les barreres de comunicació i/o informació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Persones sordes.
Barreres de comunicació i/o informació.
Llengua de signes.

Actituds:
Diversitat i respecte
Metodologia
Abans:
Prèviament, es pot reflexionar sobre els tipus de capacitats i discapacitats existents, així com la discapacitat auditiva i les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Durant:
La primera part del taller serà teòrica, i es farà una introducció on s'explica la sordesa i en què consisteix la llengua de signes, com a llengua; i que permet a les persones sordes a comunicar-se i expressar-se, i forma part de la seva identitat.

En la segona part, més pràctica, es projectarà un vídeo: "Paraules des del silenci", per visualitzar algunes barreres de comunicació amb què es troben les persones en el seu dia a dia. Finalment, l'alumnat podrà aprendre els signes bàsics de llengua de signes:

- Alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes), en el qual cada lletra té una configuració pròpia i cada alumne podrà construir el seu nom.
- Diàleg bàsic de presentació (salutacions, etc).
- Els colors, els animals, la família... i altres signes que puguin interessar l'alumnat i/o el grup classe.

Després:
Es pot continuar treballant a través d'una fitxa amb preguntes senzilles del que s'ha après a les sessions a manera de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fotocòpies de signes bàsics de LSOrdinador, projector i Internet
Material de joc didàcticOrdinadors, projector i Internet
Observacions
Tot i que s'ha especificat una sessió de dues hores, també es pot optar per dues sessions d'una hora cadascuna. L'aprenentatge de la llengua de signes s'adaptarà en funció de l'edat, i de les habilitats i dels interessos del grup.