Menu

. Intel·ligència emocional en acció! Recursos i estratègies

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Rubina Rosa Caporale  

 
Descripció
'Intel·ligència emocional en acció! Recursos i estratègies' és un taller on els alumnes tenen la possibilitat de desenvolupar la seva intel·ligència emocional de manera única. Es donarà molta importància a les actituds personals de cada alumne en buscar estratègies per a la gestió de les emocions que poden semblar desbordants en aquesta etapa de la vida. Moltes experiències per afinar l'art de la intel·ligència emocional de manera divertida. Per enfortir una parcel·la molt important del desenvolupament personal que ens permet conèixer-nos a nosaltres mateixos i millorar la relació amb els altres.
Objectius
Autoconsciència emocional - Acceptació i gestió de les emocions - Desenvolupar la intel·ligència creativa i la motivació - Desenvolupament de l'empatia - Millorar relacions interpersonals - Desenvolupament personal.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Emocions bàsiques i complexes: reconèixer-les, sentir-les i expressar-les. Gestió de les emocions: possibilitats i desenvolupament d'estratègies personals. Relaxació i altres recursos Les emocions de l'altre: empatia i connexió amb l'exterior, distingir entre empatia i confusió amb l'altre. Desenvolupament personal.
Actituds:
Autoconsciència emocional, desenvolupament personal, intel·ligència creativa, resolució de problemes, relaxació i altres recursos per a la gestió les emocions, empatia, acceptació de si mateixos i de l'altre.
Metodologia
Abans:
En coordinació amb el professorat, l'alumnat intentarà exercitar-se per reconèixer les seves pròpies emocions a través dels materials i les tècniques suggerides per la tallerista.
Durant:
Presentació de la tallerista i exposició dels objectius del taller amb preguntes obertes. Restitució de l'experiència prèvia a classe. Activitats per potenciar els objectius indicats (entre d'altres: dibuix, escriptura, meditació índia i taoista, experiències de psicologia gestalt) Conclusió de la sessió. (En el cas que es requereixin dues sessions, es proposarà un treball autònom als alumnes entre una sessió i una altra)
Després:
Dues invitacions de treball: escriure un text curt com a resum de l'experiència viscuda al taller i la invitació a posar en pràctica a classe o a casa els recursos suggerits de forma creativa i personal. Bibliografia de referència per a mestres i alumnes.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Una habitació gran per poder seure tots en cercle. Coixins, matalàs de ioga o similars.
Fulls, retoladors 
Altres materials 
Observacions
Per enfortir el treball és possible fer dues sessions. Deix oberta al professorat la possibilitat de triar entre una o dues sessions. La primera és més sobre emocions i gestió d'aquestes, la segona permet aprofundir el discurs sobre l'empatia i la relació amb l'altre.