Menu

. Vine a la Biblioteca!

Sessions: 1
Lloc: Biblioteca Pública. C/ Hospital de Santa Magdalena, 1. 07760 Ciutadella de Menorca
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Biblioteca Municipal  

 
Descripció
Visita guiada a la Biblioteca Pública, entesa com a espai públic i compartit, obert al món del coneixement, la comunicació i l'intercanvi cultural, amb la finalitat que els usuaris en coneguin el funcionament, els recursos i en puguin treure el màxim profit . Es farà especial incidència en el plaer per la lectura.
Objectius
Conèixer la Biblioteca en les vessants de la informació, la formació i el lleure.
Fomentar el gust per la lectura.
Aprendre a compartir un espai públic i obert a tothom, amb el que açò comporta quant a respecte i tolerància envers els usuaris, les persones que hi treballen i el material.
Conèixer la resta de dependències de la Casa de Cultura (a partir de 3r de primària).


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Què és una biblioteca
-La Biblioteca com a espai públic i compartit.
-Contes d’imaginació i llibres de coneixements.
-El catàleg de la Biblioteca (a partir de 3r de primària).
-El plaer de la lectura.

Actituds:
-Compartir
-Respectar
Metodologia
Abans:
De manera opcional, les escoles poden aprofitar un tema que treballin a l'aula per, des de la Biblioteca i abans de la visita, preparar-los el material adequat. En aquest cas, l'escola ho ha de dir al personal de la Biblioteca amb 15 dies d'antelació.

Durant:
Què és una biblioteca pública?
Com ens hi relacionam?
El plaer de la lectura i la narració oral d'un conte per als alumnes de P3, P4, P5 i 1r i 2n de primària.
Contes d'imaginació i contes de coneixements.
El catàleg de la Biblioteca (a partir de 3r de primària).
La Casa de Cultura (a partir de 3r de primària).

Després:
No hi ha proposta posterior de feina. Açò sí, en les visites de P3, P4 i P5 és important fer arribar als pares la informació que proporcioni la Biblioteca.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Contes d'imaginació Espai de Petits Lectors
Llibres de coneixementsBiblioteca Infantil
Catàleg de la Biblioteca Ordinadors
Observacions
La durada de l’activitat, que s’ha de respectar, és de ¾ d’hora per als més petits, és a dir, de P-3 a P-5; i d’una hora per als alumnes de primària. Qualsevol incidència o canvi es pot notificar per telèfon (971 48 41 47). La Biblioteca ofereix un servei de préstec especial a les escoles, quant a quantitat de documents i durada. Només cal que l'escola tengui el carnet de la Biblioteca i que un professor se'n faci responsable.