Menu

. Conèixer millor el funcionament del cervell i les seves reaccions. Reforçar la gestió d’emocions.

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Maria Camila Puerta  

 
Descripció
El taller consisteix en el fet que els nens i les nenes coneguin el seu cervell i el dels altres (inclosos els dels adults).. Com funciona, què necessita, i que aprenguin a identificar els moments que els apropen o els allunyen de les altres persones. Es realitzaran exercicis lúdics, creatius i participatius, adaptats a la seva edat. Que puguin reconèixer què necessiten i com demanar-ho als seus companys i als adults que estan al seu càrrec. Que aprenguin a calmar-se i a tenir cura d’ells mateixos, amb estratègies senzilles que anirem descobrint entre tots. Que puguin modificar els seus ambients per sentir-se segurs, escoltats i tinguts en compte.
Objectius
- Conèixer el cervell de manera fàcil i divertida.
- Facilitar la comprensió de per què reaccionam o responem com els animals.
- Aprendre sobre llenguatges ocults del nostre comportament i com afecta els altres.
- Desenvolupar destreses per poder ajudar els altres i crear un ambient més tranquil davant de les dificultats.
- Regular les emocions mitjançant la cura d’un mateix, saber demanar el que un necessita i poder connectar amb l’altre.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Cervell, emocions, reacció, connectar, desconnectar, reconeixement de les pròpies emocions i de les dels altres.


Actituds:
Propi coneixement
Reflexió
Cohesió de grup
Autogestió
Metodologia
Abans:
Reunió entre professor i facilitador per conèixer les necessitats del grup i, d’aquesta manera, poder adaptar els continguts i les diferents activitats proposades.
Uns dies abans de la trobada, el professor comentarà amb el grup el treball que es realitzarà amb la informació que posarà a disposició el facilitador.

Durant:
Treballarem de forma lúdica i creativa com funciona el cervell, de tal manera que els estudiants comprenguin en quins moments estem disponibles per conversar, crear i créixer a prop d’altres persones i en quins moments estem poc flexibles, a la defensiva i ens costa escoltar els altres.

El grup dinamitzarà moltes de les activitats, es dividirà en petits grups, i així es podran divertir i posar els seus propis exemples i vivències per aprendre de veritat.

Realitzarem activitats de respiració i moviment entre exercicis i amb la finalitat d’incentivar la cura d’un mateix, apreciar el valor de la pausa i activar emocions.

Reflexionarem per parelles i realitzarem un collage per grup per compartir el que hem viscut i après dins del taller.


Després:
Amb els alumnes realitzarem un tancament de devolució en el qual ells tindran la paraula. Independentment, es parlarà amb el tutor per valorar l’activitat realitzada.
Es facilitaran exercicis i recursos per al posterior treball del tema durant el curs escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Portafolis 
Folis 
Marcadors de paper 
 Projector
 Ordinador
Observacions
Els tallers es realitzaran durant el període escolar, d’octubre a maig. Es podrien complementar amb xerrades adreçades a mestres i pares i mares per enfortir la connexió i crear una harmonia entre els diferents grups del CEIP.