Menu

. Crea la teva pròpia empresa

Sessions: 4
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
PIME Menorca  

 
Descripció
Conceptes generals i especifics sobre com crear una empresa
Objectius
Oferir les pautes inicials als alumnes per conèixer i generar interès per tenir la pròpia empresa

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Empresa, economia, tipus d'empresa, llicències, ajudes, Seguretat Social i Agència Tributaria
Actituds:
Interès, proactivitat, iniciativa, i emprenedoria
Metodologia
Abans:
Coneixements bàsics d'empresa i economia
Durant:
Xerrada i exposició sobre el temes descrits
Després:
Documentació d'ajuda per consultar els temes exposats
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
PC 
Projector 
Observacions
Oferim un màxim de 4 sol·licituds, que hauran d’anar de març a maig aproximadament