Menu

. Taller de cal·ligrafia i "lettering"

Sessions: 1
Lloc: Centre Municipal d'Art. Carrer des Seminari 5
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Centre Municipal d Art. Associació Culturactiva  

 
Descripció
En aquest taller aprendrem els fonaments teòrics i pràctics tant de la cal·ligrafia (la bella escriptura) com del "lettering" (disseny de lletres). En la primera part estudiarem els diferents alfabets cal·ligràfics i aprendrem a escriure amb plomí i amb "brush-pen"; mentre que en la segona part analitzarem l’anatomia de la lletra, aprendrem a construir-la des de zero i estudiarem conceptes de disseny per a crear bones i originals composicions de "lettering".
Objectius
Crear un espai on els fillets i les filletes puguin desenvolupar i enfortir la seva creativitat, sensibilitat i expressió,i aprendre un llenguatge: el llenguatge plàstic. Els proposarem un camí d'inici en la comprensió del llenguatge artístic i el contacte reflexiu amb el món de l'art a través de l’experimentació i l’experiència

Continguts
Conceptes:

Procediments:
La concentració, la motricitat fina, la creativitat, la memòria, la concentració, la precisió i l’ordre
Actituds:
Respectar als altres i valorar els seus diferents gustos i les opinions.
Fomentar la cooperació i l'autonomia com a metodologia de treball.
Donar a conèixer normes bàsiques de comportament a l'aula amb un clima informal i entretingut. Millorar l'autocrítica utilitzant com a mitjà la reflexió
Metodologia
Abans:
Contextualització i breu història de l'escriptura
Durant:
A partir d’una arrel cal·ligràfica i estudiant altres tècniques, aprendran a compondre un text breu a mà, a ajustar proporcions de lletres, a compensar pesos i a espaiar correctament, tot mantenint l’expressivitat de l’alumne. L'activitat es planteja sempre des d'una metodologia activa i participativa, on es dona una gran importància a la comprensió del concepte, i s'anteposa aquest a la realització més o menys correcta de l’activitat. Guiar els alumnes pas a pas, instruir-los sobre la tècnica, dotar-los dels materials i dels estris per la realització del taller, però procurant motivar-los perquè resolguin per si sols els dubtes. La tasca ha de realitzar-se per mitjà de descobriment guiat i "deixar fer" per a estimular tant la curiositat com la creativitat. Els alumnes comparteixen idees, resultats, etc. Les activitats a través de les quals anirem aconseguint els objectius del taller són, principalment: exercicis senzills amb materials específics per a potenciar la creativitat i facilitar l'assimilació de conceptes bàsics del "lettering".
Després:
Ja es detallarà
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Cartolines, Plomins, tintes, acrílics, retoladors, regles, llapis 
Observacions