Menu

. Vida saludable a través de plantes i aromes naturals

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Carolina Carreras Pons  

 
Descripció
Taller olfactiu creatiu. Acompanyat d'imatges audiovisuals, fitxes individuals, plantes, flors, escorces reals.
D'on és originària cada planta, situar-la en el mapa.
Taller olfactiu-aromateràpia. Reconèixer de quin aroma natural es tracta i què ens recorda.
Conèixer les propietats de cada un i el benefici que ens aporta.
Objectius
Recuperant una cultura ancestral dels nostres avantpassats, basada en la natura, aprendrem a tenir cura del nostre cos a través de les plantes i les aromes naturals per tal de gaudir d'una vida més saludable. Desenvoluparem el sentit de l'olfacte, la creativitat. Farem un viatge pel món, situarem en el mapa cada aroma. Coneixerem les propietats per poder adquirir uns hàbits saludables per a la vida diària.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Prendrem consciència del que ens ofereix la natura, per saber quins productes ens poden ajudar a tenir cura del nostre cos i de la ment: millorar la concentració, la relaxació, el sentit de l'olfacte. Desenvolupar la creativitat (dibuixant cada producte en el mapa). Conèixer les propietats de les plantes de cada zona del món i saber quins beneficis ens aporten.
Actituds:
Prendre consciència de la riquesa natural que ens envolta. Situar cada producte en el mapa. Desenvolupar el sentit de l'olfacte i comprendre les propietats saludables per a la vida diària. Conèixer el benefici del producte aromàtic natural a diferència del químic o sintètic.
Metodologia
Abans:
Aprendre a ser conscients del que ens aporta la natura vegetal. Saber que el producte natural sempre ens aporta benefici ens els àmbits físic i mental. Conèixer productes naturals de diferents zones del món i situar-los en el mapa.
Desenvolupar el sentit de l' olfacte, la creativitat.
En finalitzar l'explicació es presentaran diferents plantes, escorces i flors, i els alumnes les relacionaran amb les aromes que hauran conegut anteriorment. Endevinar de quina aroma es tracta i què ens recorda.

Durant:
L'activitat s'iniciarà amb una projecció audiovisual de cada producte, situació en el mapa. Propietats etc.
Taller olfactiu, on descobrirem de quina aroma es tracta. Taller creatiu i situar en el mapa cada producte.
Relacionar la planta fresca amb l'aroma corresponent.

Després:
Prendre consciència del que ens aplicam damunt el cos i de quins productes respiram. Saber que els productes naturals aporten benefici per a la nostra salut i per a la salut del medi ambient.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxes individuals 
Llapis i colors 
 Ordinador i projector
 PowerPoint
Aromes, plantes 
Observacions