Menu

. Quants m'agrada tenc a Instagram?

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
Maria Gelabert Pons. Servei Municipal Igualtat  

 
Descripció
Els joves i els adolescents aprenem una nova manera de relacionar-nos mitjançant les noves tecnologies, que ens ofereixen major facilitat de connexió i comunicació constant.

WhatsApp, Facebook, Youtube i Instagram són canals de comunicació que influeixen en la construcció de la identitat i les formes de relació (on posam els límits, què volem explicar, etc). I també, en les noves maneres d’ensenyar qui som. Com es construeix la igualtat de gènere en el món virtual? És Instagram el nostre expositor social?

Les xarxes socials són, entre d’altres coses, espais de reproducció de rols estereotipats, de models femenins i masculis que justifiquen i sostenen la desigualtat de gènere, i de models sexistes de comportaments.

Aconseguir una igualtat de gènere real és imprescindible per erradicar, justament, la violència de gènere. Oferir una reflexió envers la imatge que oferim com a homes i com a dones pot ser l’inici cap a la sensibilització a una problemàtica latent des de temps remots i que s’està evidenciant amb les xarxes socials.
Objectius
- Construir entre tots i totes una mirada crítica sobre quina imatge projectem a Instagram i com perpetua les desigualtats de gènere.
- Treballar la imatge de la dona i de l’home a les xarxes socials.
- Generar consciència de l’impacte que generen aquestes imatges projectades.
- Reflexionar vers l’ús que li donem a les TIC.Continguts
Conceptes:

Procediments:


- Construcció de l’autoestima i l'autoimatge.
- Rellevança i conseqüències del món virtual per als adolescents i els joves.
- Sexisme i violència contra les dones en el món virtual.
- Rols i estereotips de gènere

Actituds:

- Igualtat de gènere
- Empatia
- Esperit crític
Metodologia
Abans:
Introducció de la temàtica
Durant:

El taller es durà a terme amb una sola sessió, on es convidarà -mitjançant dades i imatges reals extretes de les diferents xarxes socials- a fer una reflexió vers la imatge que projectam i quina repercusió té en la igualtat de gènere.

Després:
Continuar treballant els continguts del taller de manera transversal a l’aula.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
Observacions