Menu

. Les noves masculinitats

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Maria Gelabert Pons. Servei Municipal d'Igualtat  

 
Descripció
L'adolescència és un moment de cicle vital especialment delicat pel que fa a la construcció de la identitat pròpia. Així, pren especial rellevància la construcció de models de masculinitat i feminitat, tot treballant les expectatives del gènere i el rols femenins i masculins.

Es posaran a debat conceptes que giren entorn del sexe i el gènere, i la construcció de la identitat, especialment aquella identitat masculina basada en el model patriarcal.

En resum, es treballa mitjançant tallers mixtos l'elaboració d'un patró de l'adolescent amb actituds igualitàries que sigui atractiu tant per a elles com per a ells.
Objectius
- Reflexionar entorn dels rols de gènere.
- Generar debat entorn del model masculí hegemònic.
- Aportar una nova mirada a la igualtat de gènere tot treballant el model masculí.
- Emprendre una construcció del model masculí alternatiu


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Rols i estereotips.
- Identitat femenina, identitat masculina.
- Masculinitat hegemònica.
- Model patriarcal.
- breu introducció al feminisme.
- Noves masculinitats o identitat masculina alternativa i els seus beneficis.

Actituds:
- Esperit crític
- Debat obert
- Tolerància i igualtat
Metodologia
Abans:
Introduir el concepte de "feminisme" i reflexionar entorn de la igualtat de gènere.

Durant:
El taller estarà dividit en dues sessions.

Una primera sessió dedicada a conceptes bàsics i debat sobre els rols i les identitats femenines i/o masculines.

La segona sessió se centrarà en la desconstrucció del model hegemònic masculí, i la construcció d'un nou model de masculinitat alternatiu i adaptat a una societat més igualitària.

Després:

Seguir aprofundint en els conceptes i aprofitar per generar debat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
Paper blanc gran 
Observacions