Menu

. Estima't

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Marta Coll Marquès  

 
Descripció
El taller "Estima’t" consisteix a dedicar un temps a reflexionar de quina manera ens estimam normalment i si ens dedicam a estimar-nos o no al llarg del nostre dia a dia. A través d’aquest taller coneixerem les coses a tenir en compte per poder estimar-nos des del cor, d’una manera incondicional i innata; ja que és una habilitat que tots tenim, però que en la societat en què vivim no sols no es brinda la possibilitat de cultivar-ho, sinó que, malauradament, se’ns immergeix en una visió més competitiva que no amorosa respecte als uns i als altres i respecte a un mateix. Cosa que sense voler fa que no ens adonem que realment costa saber-se estimar d’una manera sana. Aquest taller brinda la possibilitat de començar-ho a fer i convida a tothom qui hi participa a estimar-se des del cor, des del moment en què nosaltres mateixos ho decidim, sense esperar res.
Objectius
- Que els joves aprenguin a estimar-se des del cor, que tenguin oportunitat de posar en pràctica qualque gest/manera de connectar amb la seva pròpia estima i així puguin cultivar-la a mesura que la posin en pràctica.
- Fomentar un amor incondicional cap a un mateix i cap als altres, una sana autoestima basada en la responsabilitat i l'autonomia personal.
- Fomentar una mirada més amable i comprensiva cap a un mateix i, en conseqüència, cap als altres també.
- Detectar quines coses ajuden a estimar-se des del cor i detectar quines coses no ajuden, sinó que més aviat perjudiquen a l’hora d’estimar-se.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Reconeixement de l’autoestima, consciència, presa de decisions, maneig dels pensaments i de les emocions.
Actituds:
Responsabilitat, autonomia.
Metodologia
Abans:
No es requereix.
Durant:
Reflexió, metàfores i explicacions adients per donar a entendre els continguts. Dinàmiques a l’aula per posar en pràctica les reflexions oferides.
Després:
Durant el taller es faran propostes d'exercicis per anar practicant en el nostre dia a dia. Si el professor en vol fer un seguiment o un debat posterior és totalment opcional.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Ordinador
Material fungible 
 Micro (si escau)
Observacions
El taller s’impartirà d’octubre a maig (sempre que l'interinatge ho permeti). També existeix la possibilitat de fer alguna xerrada amb les famílies sobre l’autoestima i la seva importància.