Menu

. Comunicació assertiva per a adolescents

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 
Descripció
A partir d'una proposta concreta, prendrem consciència de diferents maneres de reaccionar davant un conflicte, identificarem la pròpia de cadascú i aprendrem una eina que ens obrirà portes per a poder-nos relacionar d'una manera assertiva*.
*Assertivitat: capacitat personal d'expressar sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense mostrar conductes agressives ni manipuladores i respectant el dret de les altres persones.
Objectius
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir el benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de comunicació i relació amb els altres.
- Reduir la impulsivitat i orientar-la cap a comportaments reflexius.
- Fomentar l'autoregulació emocional.
- Afavorir un ambient relaxat a l’escola.


Continguts
Conceptes:

Procediments:

- Les tres respostes: inhibida, agressiva i assertiva
- Comunicació no violenta.

Actituds:

- Coneixement d'un mateix i dels altres.
- Capacitat d'adaptació al canvi.
- Elaboració i vivència dels valors ètics.
Metodologia
Abans:

- Primer contacte amb l'equip docent per a presentar el taller i fer un intercanvi de l'estat i les necessitats del grup.

Durant:
El taller arrenca amb una introducció on es presentaran diferents tipus de respostes a una determinada situació.
Ens endinsarem en la reflexió individual i col·lectiva, i convidarem el grup a participar en un espai per a compartir (donant com a premissa el “no judici” i el respecte mutu).
Seguidament, presentaré algunes propostes que ens ajudaran a vivenciar l'assertivitat com a eina de millora en la qualitat de les nostres relacions.
Tancarem la sessió recollint les devolucions del grup segons l’experiència viscuda.

Després:

- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.
- Orientació per a donar-hi continuïtat al llarg del curs.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Fotocopiadora
Fulls blancs i de colors 
Observacions
Ofereixo una formació en «Acompanyament emocional a la infància» (etapes infantil i primària), dirigida a mares, pares, mestres i gent interessada en l'àmbit de l'educació. Alhora, també faig conferències entorn a l'acompanyament emocional en cas que fos la vostra necessitat i hi estigueu interessats.