Menu

. Comunicació assertiva

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Pilar Camps Gómez  

 
Descripció
A partir d'una proposta lúdica, prendrem consciència de diferents maneres de reaccionar davant un conflicte i aprendrem una eina que ajudarà a poder-nos relacionar d'una manera assertiva*.

*Assertivitat: capacitat personal d'expressar sentiments, emocions o pensaments propis de manera lliure i amb seguretat, sense mostrar conductes agressives o manipuladores i respectant el dret de les altres persones.
Objectius
- Prendre consciència del propi estat emocional per a contribuir en el benestar personal.
- Desenvolupar hàbits sans de relació amb els altres.
- Introducció a l'autoregulació emocional.
- Ajudar l'equip educatiu per a donar continuïtat amb recursos específics del tema. (Propostes per a l'aula i comunicació amb famílies.)


Continguts
Conceptes:

Procediments:

- Les tres respostes: inhibida, agressiva i assertiva
- Comunicació no violenta.

Actituds:

- Coneixement d'un mateix i dels altres.
- Capacitat d'adaptació al canvi.
- Elaboració i vivència dels valors ètics.
Metodologia
Abans:
- Primer contacte amb l'equip docent per a presentar el taller i fer un intercanvi de l'estat i de les necessitats del grup.
- Presentar una proposta de comunicació prèvia a les famílies, per a donar més sentit a la finalitat del taller i enfortir la relació entre escola i casa. (Opcional)

Durant:
El taller arrenca amb una introducció, on es presentaran diferents tipus de respostes a una determinada situació.
D'una manera atractiva i amb material que es podran endur a casa, ens endinsarem en la reflexió individual i col·lectiva, i els convidarem a participar en un espai per a compartir.
Seguidament, iniciarem la segona part del taller, on, a partir d'una proposta lúdica, podrem vivenciar l'assertivitat com a eina de millora en la qualitat de les nostres relacions.

Després:
- Valoració del taller amb l'acompanyant de referència.
- Orientació per a donar-li continuïtat al llarg del curs. (A l'aula i en relació amb el treball amb famílies.)
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Fotocopiadora
Fulls blancs i de colors 
Una capsa 
Observacions
Ofereixo una formació en «Acompanyament emocional a la infància» (etapes infantil i primària), adreçada a mares, pares, mestres i gent interessada en l'àmbit de l'educació. Alhora, també faig conferències entorn a l'acompanyament emocional en cas que fos la vostra necessitat i hi estigueu interessats.