Menu

. Arqueologia urbana. Visita a l'exposició temporal del Roser.

Sessions: 1
Lloc: Sala Municipal d'exposicions del Roser (carrer del Roser)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
•Visita guiada a l’exposició temporal de la sala municipal del Roser que porta el títol: "Arqueologia Urbana. 20 anys entre màquines, manobres i veïns", i que estarà oberta fins al 9 de novembre.
•A través de la visita amb guia volem apropar els alumnes a l’arqueologia urbana i a les principals troballes que s’han realitzat a l’illa, en context urbà, en aquests darrers 20 anys.
•Es pararà especial atenció a les troballes fetes dins Ciutadella, les quals ens ajuden a explicar la història de la ciutat al llarg del temps.

Objectius
•Apropar l’arqueologia urbana als alumnes i mostrar-los com, a través d'aquesta, es poden arribar a conèixer noves dades sobre la història de la ciutat.
•Apropar la història de la ciutat als infants.
•Mostrar peces del Museu que romanen al magatzem.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Apropar el Museu a l'alumnat, com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Què és l’arqueologia urbana, com és desenvolupa, per a què serveix...?
La història de l’arqueologia urbana a l’illa.
Les principals troballes realitzades a través de l’arqueologia urbana a l’illa.
L’arqueologia com a eina per a conèixer del passat.
La conscienciació patrimonial.

Actituds:
Fomentar l’estima vers el patrimoni.
La importància de l’arqueologia com a eina per al coneixement del passat.
Mostrar que l’arqueologia urbana no és un problema.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat.
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia.
Durant:
-El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.
-El taller es realitzarà a la sala d’exposicions temporal del Roser.
-El taller consisteix en una visita guiada per l’exposició.

Després:
-Reflexió sobre la necessitat de dur a terme tasques d’arqueologia urbana per evitar la pèrdua de patrimoni.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
- Es poden fer sol·licituds per visitar l'exposició durant tot el mes d'octubre.