Menu

. Muralles, torres i portes. Visitem el poblat de Son Catlar!

Sessions: 1
Lloc: Poblat talaiòtic de Son Catlar
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
-L'activitat consisteix en una visita guiada al poblat talaiòtic de Son Catlar, un dels més emblemàtics de l'illa, per tal de conèixer "in situ" les formes de vida de la cultura talaiòtica a través de les restes arqueològiques conservades al jaciment.
-El poblat té la particularitat de conservar quasi tot el seu perímetre emmurallat (fet excepcional) i, a més, de disposar d’un sistema defensiu únic a l’illa d’influència púnica.
-La visita se centrarà en l’estudi de la muralla i dels elements afegits en aquesta per tal d’estudiar quina va ser la influència d’altres cultures sobre el món talaiòtic i veure quines evidències en tenim.
-Així mateix, es realitzarà un recorregut interior pel poblat per tal de veure les principals estructures i els monuments que defineixen la cultura talaiòtica menorquina.
Objectius
•Apropar-nos a la muralla de Son Catlar: quan es va construir, les reformes que hi trobam, les fases...
•Aprendre a identificar les principals estructures que podem trobar a qualsevol poblat talaiòtic, com ara el talaiot, el recinte de taula, les cases, les sales hipòstiles...
•Aprendre a identificar i a diferenciar els monuments prehistòrics i els materials que hi estan associats.
•Veure el Mediterrani com un lloc de confluència de cultures.
•Mostrar a l’alumnat que els talaiòtics no eren una societat aïllada.
•Veure "in situ" tot l’estudiat a l’aula sobre la prehistòria illenca.
•Inculcar el valor patrimonial i la necessitat de conservació dels jaciments.
•La importància de l'arqueologia com a ciència pel coneixement del passat.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
•Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La prehistòria de l'illa.
Les característiques diferencials del poblat talaiòtic de Son Catlar.
La muralla com element defensiu i de prestigi
Veure la influència d’altres cultures sobre la societat talaiòtica a través de les defenses de Son Catlar.
Principals edificis que podem trobar en un poblat talaiòtic i les seves característiques.
Aprendre qui eren, com vivien i quines estructures construïen els prehistòrics de l'illa.
Identificació "in situ" dels objectes arqueològics.
Establiment de relacions entre jaciments i etapes cronològiques concretes de la nostra història.
Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds:
Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.
Fomentar la importància de la prehistòria illenca.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i del treball desenvolupat.

METODOLOGIA de treball:
Metodologia
Abans:
-Es recomana realitzar l'activitat una volta s'hagi estudiat el tema de la prehistòria de l'illa, com a activitat final del tema.
-Possibilitat de combinar aquesta activitat amb la realització prèvia de dues activitats més que ofereix el Museu, relacionades amb la prehistòria illenca: la visita a la part de prehistòria del Museu Municipal i el taller de navetes i cercles.


Durant:
-La visita es realitza en una única sessió al jaciment de Son Caltar i té una durada de tot el matí. Es divideix en cinc parts:
Partida, amb el guia, des del centre escolar amb l’autocar cap al jaciment.
Visita, amb el guia, de l’exterior del poblat: la muralla, les torres, les portes
Aturada per esmorzar.
Visita de la zona interior del jaciment: talaiots, recinte de taula, garites...
Tornada amb el guia al centre escolar.

Després:
-Reflexió sobre la prehistòria de l’illa.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amn¡b sol·licitud prèvia.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Reproduccions 
Autocar 
Observacions
- El centre escolar aporta l'autocar per al transport fins al poblat. - La visita té una durada de 300 minuts; és a dir, es preveu passar tot el matí al poblat fent la visita dels els elements més característics.