Menu

. Treballa la pedra de marès

Sessions: 1
Lloc: Pedreres de s'Hostal. Camí Vell, km1 Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fundació Líthica-Pedrera de s'Hostal  

 
Descripció
L’activitat que us oferim consisteix en un taller introductori al treball de la pedra de marès, tan característica de la nostra tradició constructiva, a través de la realització d’una peça d’artesania, de mida petita, que els alumnes podran endur-se'n acabada a casa. Aquest treball pràctic es complementa amb explicacions sobre la història de l’ús del marès a Menorca i sobre les seves característiques i qualitats.
Objectius
Conèixer la pedra de marès, les seves característiques formals i materials, com es comporta quan es treballa i realitzar un primer contacte amb el treball escultòric i les seves eines.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Pedra de marès, formes geomètriques, volum, buidat, relleu, vocabulari de les eines, projecte artístic.
Actituds:
Disseny d'un projecte i gaudir del procés.
Metodologia
Abans:
A l'aula el professor explicarà el que significa la sessió de treball amb marès. La Menorca geològica i la part que el marès ocupa, les característiques plàstiques de l'escultura.
Durant:
La sessió és un treball individual amb un bloc de marès petit i eines, guiats per les indicacions i explicacions de la tallerista. Durant la sessió l'alumne rebrà una presentació del material amb què treballarà: bloc de marès, eines i lloc de feina. Una explicació sobre el projecte que han de dissenyar i el procés de realització: idea, dibuix, triar l'eina, primers gestos.
Després:
La recapitulació a l'aula amb el professor/a del grup i el record de la peça que van treballar a Lithica.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Blocs de marèsEines diverses
 Zona de taller per al treball individualitzat
Observacions
Tant el calendari com els horaris són un punt de partida per poder organitzar el taller. Estem a la vostra disposició, a través de les adreces de correu electrònic, per quadrar horaris i dies més enllà dels previstos en el calendari.