Menu

. Paquet de prehistòria!

Sessions: 3
Lloc: Una sessió a Can Saura (carrer del Santissim, 2), una a l'espai aula i tercera a Torre d'en Galmés
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
•El paquet de prehistòria està compost per un conjunt de tres activitats diferents amb les quals es vol oferir una visió global sobre la prehistòria de l'illa. El paquet també vol convertir-se en una eina pràctica per als docents que han de tractar el tema de la prehistòria illenca.
•Les tres activitats que componen el paquet són els següents:
-Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal: aquesta activitat es desenvolupa a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja. L'activitat pretén apropar l'alumnat a la prehistòria a través dels objectes exposats a l’actual exposició de Can Saura.
-Taller de navetes i cercles. Activitat que es desenvolupa a l'espai aula i té una durada d'una hora. El taller consisteix en l’elaboració de forma individual, a partir de fang i a petita escala, d’un dels models de casa que coneixem de la prehistòria menorquina. El Museu Municipal hi posa el fang.
-Visita al poblat de Torre d'en Galmés: visita al jaciment de Torre d'en Galmés, acompanyats per un guia del Museu. La visita té una durada de tot el matí, durant el qual visitarem els principals monuments del poblat. En aquest cas, el centre haurà de posar l'autocar.
Objectius
•El paquet té com a principal objectiu donar a conèixer la prehistòria menorquina: les fases, les característiques, els monuments, la cultura material, les creences, la forma de vida...
•Convertir-se en una eina per als docents que tractin el tema de la prehistòria de l'illa.
•Mostrar la importància de l'arqueologia com a eina del coneixement del passat.
•Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes:

Procediments:
La prehistòria de l'illa: etapes, característiques, manera de viure, cultura material...
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
Conèixer i identificar els principals monuments de la prehistòria menorquina.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
Apropar els estudiants a l'eix cronològic.
La valoració del patrimoni.
L'arqueologia com a eina per al coneixement del passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds:
Fomentar el coneixement i l’estima vers la prehistòria de l’illa.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La relació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-Es recomana realitzar l'activitat mentre es treballi la temàtica de la prehistòria menorquina o la prehistòria en general.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.

Durant:
-El paquet de prehistòria està compost per diferents activitats:
Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal: es realitza a Can Saura i té una durada d'una hora i mitja.
Taller de navetes i cercles. Es realitza a l'espai aula i té una durada d'una hora. El Museu hi posa el fang.
Visita al poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés: es realitza al jaciment alaiorenc i té una durada de tot el matí. El centre hi ha de posar l'autocar.

Després:
-Reflexió sobre la prehistòria illenca en general.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Fang 
Autocar 
Observacions