Menu

. Què fa un arqueòleg? Aprenem una professió

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Amb aquest taller volem apropar els més petits al treball que realitza un arqueòleg. Per fer-ho hem dividit l'activitat en dues parts:
•Una primera on, a través d'una presentació en format PowerPoint, explicarem de manera divertida la feina que fa un arqueòleg en el camp i també dins el Museu.
•La segona part serà pràctica: l'alumnat experimentarà la feina de l'arqueòleg a partir d'una excavació a petita escala. Provarem d'excavar, de cercar objectes i de muntar-los.
Objectius
Què és l'arqueologia i per a què serveix.
Quina és la feina de l'arqueòleg com a professió.
Quines eines utilitza l'arqueòleg per treballar.
Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes:

Procediments:
•Apropar l'alumnat a la figura de l'arqueòleg, a les eines que utilitza i a la feina que realitza.
•Conèixer què és l'arqueologia i per a què serveix.
•Apropar-nos a la feina que es fa dins un museu.
•Generar sinergies entre l'alumnat i el Museu.
•Apropar la història i l'arqueologia de manera divertida a l'alumnat.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.

Actituds:
Què és l'arqueologia i per a què serveix.
Quina és la feina de l'arqueòleg com a professió.
Quines eines utilitza l'arqueòleg per treballar.
Conèixer què és un museu i quina feina s'hi fa.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.

Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia.
Durant:
-El taller es realitza en una única sessió, que té una durada d'una hora i mitja, i es realitza a Can Saura (existeix la possibilitat de fer-se a l’aula, amb sol·licitud prèvia).
- L'activitat consta de diferents parts:
La presentació del tallerista.
Projecció d'una presentació per explicar la feina de l'arqueòleg.
Experimentació: realitzarem una excavació a petita escala en grups per tal de veure la feina de camp i de laboratori dels arqueòlegs.


Després:
-Reflexió sobre la feina de l'arqueòleg i la seva importància per al coneixement del passat.
-Possibilitat de realitzar una visita al Museu
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material pedagògic 
Ordinador 
Projector 
Materials per a experimentació 
Observacions
El taller té una durada d'una hora i mitja, però és pot reduïr a 60 minuts en cas de fer una sol·licitud prèvia.