Menu

. Pintem mamuts!! L'art rupestre

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Carrer del Santissim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
•El taller vol fer una primera aproximació a les tècniques i als motius de l'art rupestre.
•L'activitat es divideix en dues parts:
-Una primera part on, a partir d'un PowerPoint, ens aproparem a l'art rupestre: moment històric en què es desenvolupà, tècniques, motius, significat...
-Una segona part, d'experimentació, on l'alumnat elaborarà la seva pintura a partir dels conceptes explicats.
Objectius
•Aprendre sobre la manifestació artística a la prehistòria.
•Mostrar a l'alumnat les principals tècniques i característiques d'aquest primer art.
•Apropar la prehistòria als infants de manera divertida i ajudar-los a crear una imatge mental dels nostres avantpassats.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
•Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'art rupestre.
Les principals tècniques, les representacions i els significats d'aquest art.
Fomentar el coneixement de la prehistòria.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.


Actituds:
Fomentar la creativitat.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia, però es recomana incloure l'activitat dins l'estudi de la prehistòria o dins l'estudi de l'art com a disciplina artística.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.

Durant:
-El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja. El taller es realitzarà a Can Saura.
-Es divideix en diverses parts:
Presentació del tallerista.
Projecció del PowerPoint sobre l'art rupestre
Experimentació. A partir del material aportat pel Museu, es practicarà la tècnica de l’art rupestre.

Després:
-Reflexió sobre l'art rupestre.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Ordinador 
Projector 
Materials per al taller 
Pintures 
Observacions
El taller té un durada aproximada d'una hora i mitja (una sessió), però pot reduir-se el temps a 60 minuts, amb sol·licitud prèvia.