Menu

. Que la terra et sigui lleu

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada a l’exposició “Que la terra et sigui lleu”. Una història de la mort a Menorca. La visita centrada en alguns dels rituals i creences vinculats al món de la mort que foren practicats a Menorca, des de la prehistòria fins a l'època mitjana, ens aproparà de manera didàctica i amb un discurs renovat a la història de l'illa. Així, a través dels materials exposats i les il·lustracions de l’exposició, viatjarem al passat per conèixer els rituals de mort, i també la manera de viure de les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres.
Objectius
•Apropar-nos a la història de l'illa.
•Parar atenció als rituals i a les creences vinculats a la mort practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa. Així, repassarem els rituals que es dugueren a terme durant la prehistòria, l’època romana i l’època islàmica, i que coneixem per l’arqueologia.
•Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: la seva economia, les seves cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
•Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren l'esdevenir de l'illa.
•Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
•Aprendre que a través de l’arqueologia també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'eix cronològic de la història de l'illa.
Els rituals de mort i les creences de les diferents comunitats que habitaren l'illa.
Com vivien les comunitats prehistòriques, romanes i islàmiques que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
La visió de la mort dins la nostra societat occidental.
Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
El Museu com a espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.Actituds:
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
Menorca com a cruïlla de cultures.
Les sinergies entre l’alumnat, el Museu i el professorat.
Metodologia
Abans:
-Treballar amb l'alumnat alguna de les etapes històriques representades a l'exposició: prehistòria, època antiga o època islàmica.
-Treballar l'arqueologia.
-Conèixer la divisió en etapes de la història de l'illa.
-Conèixer que a Ciutadella hi ha un museu.


Durant:
-La visita es durà a terme en una única sessió d'1’5 hores de durada, que es farà a Can Saura.
-La visita constarà de dues parts:
Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una breu explicació sobre les característiques de Can Saura com a edifici.
Visita a l'exposició mitjançant nous recursos expositius, rèpliques de peces i imatges.

Després:
-Reflexió general sobre la història de l'illa.
-Reflexió sobre la concepció actual de la mort dins el món occidental.
-Reflexió sobre els diferents rituals i creences vinculats al món de la mort que s’han trobat, fins al dia d’avui, a Menorca.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Reproduccions 
Observacions
El taller té una durada d'una sessió d'una hora i mitja de temps. En cas que es vulgui, aquesta es pot reduir a una hora, amb sol·licitud prèvia.