Menu

. Dels dòlmens a les necròpolis. Visita a la part de prehistòria del Museu Municipal de Ciutadella.

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Carrer del Santissim nº 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada a la part de prehistòria de l’exposició “Que la terra et sigui lleu”. Una història de la mort a Menorca. La visita se centrarà en l'estudi del món funerari per tal de descobrir -a partir d'aquest món- com vivien les comunitats durant la prehistòria a l'illa. Així, parlarem de la vida a través de la mort.
Objectius
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria.
•Aprendre quines pràctiques funeràries existien a Menorca durant la prehistòria.
•Aprendre com vivien les comunitats de la prehistòria a l’illa: quines cases tenien, quina era la seva economia, quins eren els seus monuments, quins objectes utilitzaven...
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria menorquina i les seves característiques principals: primers pobladors, naviforme, època talaiòtica...
•Ajudar l'alumnat a crear-se una imatge mental dels nostres avantpassats.
•Conèixer, a partir dels objectes que ens deixaren els nostres avantpassats, com vivien i com eren aquestes comunitats.
•Apropar la prehistòria a l'alumnat de manera divertida.
•Aprendre que a Ciutadella existeix un museu i veure quina feina s'hi fa.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió per tal d’augmentar les sinergies.
•Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents al Museu.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'eix cronològic de la història de l'illa.
Els rituals de mort i les creences de les diferents comunitats que habitaren l'illa durant la prehistòria.
La forma de vida de les comunitats prehistòriques que habitaren Menorca.
El Museu com un espai d'aprenentatge i diversió.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
El Museu com a espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.
Aprendre a identificar els objectes arqueològics a partir de les seves característiques.


Actituds:
La conscienciació patrimonial
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
Les sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat.
Menorca com a cruïlla de cultures.
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-Es recomana fer la visita en el moment que s'estigui treballant la prehistòria a l'aula.
-Conèixer la divisió i la nomenclatura de les diferents etapes de la prehistòria illenca.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.
-Treballar l'arqueologia.

Durant:
-La visita es durà a terme en una única sessió, que es farà a Can Saura. La visita constarà de dues parts:
-Presentació de la guia i del nou espai expositiu amb una breu explicació sobre les característiques de Can Saura com a edifici.
-Visita a l'exposició mitjançant nous recursos expositius, rèpliques de peces i imatges.
-La visita es realitza en una única sessió de 1'5 hores de durada.

Després:
-Possibilitat de realitzar dos tallers més amb el Museu relacionats amb la temàtica de la prehistòria illenca:
-Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina
-Un matí entre pedres! Visitem el poblat prehistòric de saTorre d'en Galmés.
-Reflexió general sobre la prehistòria de l'illa.
-Reflexió sobre la concepció actual de la mort dins el món occidental.
-Reflexió sobre els diferents rituals i les creences vinculades al món de la mort practicats durant la prehistòria.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Reproduccions 
Observacions
El taller té una durada d'una hora i mitja en una única sessió. En cas que es vulgui, es pot reduïr el temps a una hora, sempre amb sol·licitud prèvia.