Menu

. Creixent en la vida mitjançant l'esport i els seus valors

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Tomàs Jofresa Prats  

 
Descripció
A partir d'una experiència personal i testimonial que va tenir lloc a Istanbul (Turquia) l'any 1992, relatarem un fet èpic al món de l'esport europeu que ens servirà per anar treballant els valors educatius proposats.
Amb eines audiovisuals, viatjarem al passat, en un moment clau en el món de l'esport que ens ajudarà a crear paral·lelismes amb el procés evolutiu i formatiu actual dels nostres adolescents.
Objectius
Transmetre a l’alumnat en plena etapa vital i formativa la importància dels valors humans, de la gestió de les emocions i de les expectatives, com a ingredients indispensables per a ser persones d’èxit, i matitzar quin es el significat real d´èxit , en contraposició amb el significat que el món li atribueix.
Desenvoluparem l'activitat de forma que l’alumne trobi nexes d'unió entre els elements que es necessiten per arribar a l'excel·lència en el món de l'esport i el moment i les expectatives personals que pugui tenir amb vista al seu moment present i al seu futur.
En la era de "l'aquí i ara” ens proposam com a objectiu primer dipositar petites llavors en els joves per a gestionar el seu procés evolutiu i el seu creixement personal, des de l’autoconsciència i l'autoconeixement, així com des de l’acceptació i la tolerància a la frustració, per a poder aplicar-ho a totes les vessants de la vida (familiar, escolar, laboral i social).


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes que es treballaran: valorsActituds:
Actituds i valors a potenciar: l'aplicació i l'actitud davant els valors esmentats i tractats durant l'activitat.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió: amb una senzilla recerca en l'àmbit grupal, identificar la figura
de Tomàs Jofresa, que serà el testimoni que servirà de fil conductor per a treballar els continguts proposats.

Durant:
Durant la sessió: activitat amb participació de l'alumnat mitjançant diàleg entre el ponent i els alumnes.
Després:
Després de la sessió: valoració conjunta del contingut tractat durant l'activitat.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector amb àudio
 Ordinador
Observacions