Menu

. Feldenkrais. Viatja i descobreix com millorar la posició corporal

Sessions: 3
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 6
ESO 1
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Pilar Almodóvar Pibernat  

 
Descripció
Pretén aportar un sentir, una autoimatge i la consciència bàsica d'un mateix per saber organtizar la colummna vertebral en posició asseguda. Es treballa des del mètode experimental Feldenkrais, a través del qual es descobrirà com millorar patrons de moviment per millorar l'acció i la visió de la vida quotidiana. Amb una bona organització del cos obtenim, d'un mínim d'esforç, una màxima eficàcia. S'aporten coneixements sobre estructura del cos, nous moviments i recursos per a una bona utilització de la nostra columna, que és la unió d'infinitat d'accions.
Objectius
-Fomentar la capacitat d'autoconeixement.
-Proporcionar eines personals per millorar el propi moviment i afavorir millors hàbits posturals en posició asseguda.
-Prevenir lesions i malestar físic i emocional.
-Conèixer i sentir l'estructura corporal general, i de la columna vertebral en particular, i la relació entre pelvis i cap, autoimatge, cervicals....
-Conèixer-nos a través de nous moviments, noves emocions per produir noves accions quotidianes.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-Definició Feldenkrais.
-Què entenem per moviment. 
-Estructura de la columna vertebral.
-Funcionament del sistema nerviós.
-Reflexió sobre com ens utilitzam i comprenem.

Actituds:
Salut i autoconeixement integral.
Autoestima.
Incorporació de nous recursos personals.
Metodologia
Abans:
Introducció de la sessió per part del professorat de l'aula.

Durant:
-Introducció sobre l'estructura de la columna vertebral amb un esquelet.
-Treball en grup sobre moviment, guiat a través de la veu (ATM): trebal en terra i treball en cadira.

Després:
Avaluació per part del professorat de l'aula després del taller.
Revisar, per part del professorat d'aula. les postures i les tècniques que s'han incorporat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Esquelet 
Estores/matalassos 
Cadira 
Aula gran  
Observacions
Important: aula amb una temperatura agradable i terra de parquet, si és possible. L'alumnat ha de dur roba còmoda i pot dur una tovallola per posar damunt l'estoreta a la 1a sessió. El calendari d'execució: queda oberta la possibilitat de fer el taller més una altra sessió. Una a principi de curs i una altra uns mesos deprés per acompanyar el procés de millora i valoració de resultats. Dates a pactar amb la responsable del taller