Menu

. Tinença responsable d'animals

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Protectora d'Animals de Ciutadella  

 
Descripció
S'explica als fillets la importància de cuidar els animals de forma responsable. S'ha de pensar molt bé abans de decidir tenir un animal. Les conseqüències que comporta tenir un animal a casa. La diferència entra canera i protectora. S'explica la situació actual d'abandonaments i com podem millorar aquest problema mitjançant l'adopció, etc.
Objectius
Que els fillets siguin conscients que els animals són éssers vius que senten i pateixen. I que a Espanya s'abandonen 140.000 animals a l'any. Per aquest motiu hem de fer que entre tots això no passi més.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Què suposa tenir un animal?
Com l'hem de cuidar?
Què és la canera?
Què és la Protectora?
Com podem millorar la situació dels animals abandonats.

Actituds:
Empatia cap a un ésser d'una altra espècie.
Solidaritat, tolerància...
La importància del voluntariat.
Metodologia
Abans:
Es recomana explicar la definició d' "animals domèstics", principalment cans i moixos.
Demanar als alumnes si volen col·laborar i aportar alguna cosa tipus pinso per a moixos, sacs de sorra, bols de menjar, corretges, joguines... I fer una col·lecta per al dia de la sessió poder-ho donar a la Protectora.

Durant:
Durant la sessió es projectaran vídeos per reforçar el que s'explica, i que així els fillets interioritzin millor les explicacions.
Es portarà a la classe algún ca rescatat perquè els alumnes puguin veure en primera persona un fet verídic i el puguin tocar i interactuar amb l'animal.

Després:
Repassar totes les accions que es poden fer per ajudar a minimitzar els abandonaments.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector audiovisual 
Ordinador 
Memòria USB 
Observacions
La tallerista portarà els arxius en una memòrua USB que es pugui connectar en algún PC del centre per projectar-ho en la pantalla audiovisual (també amb so). Pregam que si els fillets volen cola·laborar a ajudar als animals abandonats duguin algun donatiu tipus pinso de moix, principalment, joguines, bols, corretges... El que ells considerin, vulguin o puguin dur.