Menu

. Primer viatge a les emocions

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
L'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) aborda la malaltia sota un prisma integral i treballa sobre tres línies d'actuació: informar i conscienciar, donar suport, acompanyar i investigar.

La prevenció és un pilar base, ja que, gràcies a l'educació en salut, es poden prevenir un de cada tres càncers; d'aquí la importància de promoure hàbits de vida saludable en la població infantil, incloent també una correcta regulació emocional.

Una mala regulació emocional desembocaria a llarg termini en trastorns de salut, problemes físics i psicofisiològics, alteracions del sistema immunològic, canvis en hàbits de conducta saludables, desenvolupament de conductes addictives o disminució en la disponibilitat de contactes interpersonals. Per aquest motiu s'ha desenvolupat aquest projecte, amb l'objectiu de dotar la població infantil d'estratègies de control emocional que puguin convertir-se en elements protectors de determinats factors de risc, com per exemple el consum de tabac i d'alcohol, ja que aquests poden provocar el desenvolupament d'una malaltia oncològica en l'edat adulta.

Es tracta d'un taller en el que mitjançant el joc es treballaran estratègies per identificar, comprendre, expressar, controlar i regular les emocions de forma socialment acceptable. Un o dos professionals de l'AECC s’encarregaran d'impartir el taller amb el grup classe, de màxim 25-30 alumnes. Tindrà una durada d'una hora.


Objectius
1. Fomentar la percepció i comprensió de les emocions:
1.1. Dotar d'informació per identificar les emocions.
1.2. Afavorir la comprensió de la relació entre les emocions i les situacions
en les quals es produeixen.

2. Facilitar l'expressió emocional:
2.1. Mostrar habilitats per a expressar les emocions correctament.

3. Afavorir la regulació emocional:
3.1. Proporcionar tècniques de control emocional per regular les emocions,
sense exagerar-les o evitar-les.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Emocions bàsiques: por, tristesa, ràbia, alegria, fàstic, vergonya.
Regulació de les emocions.
Empatia.

Actituds:
Saber identificar i comprendre les emocions pròpies i les dels altres.
Totes les emocions són vàlides,però nosaltres tenim la possibilitat de triar com les gestionam.
Aprendre maneres de controlar les emocions intenses sense exagerar-les o evitar-les.

Metodologia
Abans:
Es pactarà amb el tutor del grup la data del taller.
No cal preparació prèvia per part del grup.

Durant:
Els professionals de l'AECC s'encarreguen d'explicar, dinamitzar i executar les activitats. L'objectiu és que el taller sigui dinàmic i participatiu, i que siguin els fillets mateixos els que experimentin com identificar les emocions i com gestionar-les mitjançant la teoria del rol.

- Breu explicació amb PowerPoint sobre què són les emocions, per a què serveixen i explicació de cada una (alegria, ira, por, tristesa, fàstic i vergonya).
- Activitat: “Quina cara té?”: consisteix a descobrir entre tota la classe l'expressió facial que interpreti l'alumne que agafi el paper d'una capsa, on hi haurà el nom de diferents emocions. Qui ho endevini sortirà a interpretar la següent emoció. L'objectiu de la dinàmica és que aprenguin a reconèixer l'expressió de determinades emocions i es reflexionarà sobre quines els ha costat més o menys identificar. (Activitat relacionada amb l'ob-jectiu 1.1).
- Activitat: “Com te sentiries si…?”: es proposaran diferents situacions en les quals els alumnes hauran de descriure el que senten els protagonistes. (activitat relacionada amb l'objectiu 1.2).
- Activitat: “Aprenem a dir el que sentim”: explicam als alumnes la importància de dir el que sentim, ja que és molt útil, sobretot per evitar passar males estones i poder explicar als altres què ens passa. Descrivim diverses situacions on se'ls proposa als nostres amics alguns plans que no els agraden, però que, per por o vergonya, no s'atreveixen a contar-ho als altres. Proposam als alumnes que expliquin i debatin què haurien de fer en diferents exemples d'aquest tipus de situació. (Activitat relacionada amb l'objectiu 2.1).
- Activitat: "¿Què m'entristeix?”: cada alumne escriurà en un paper 2 coses que l'entristeixen i, a continuació, haurà de pensar alguna cosa que podria fer per sentir-se millor. Farem un petit debat per reflexionar sobre quines coses podem fer per sentir-nos millor en aquestes situacions, i donarem l'oportunitat que ofereixin als seus companys idees per a gestionar aquest estat emocional. (Activitat relacionada amb l'objectiu 3.1).
- Activitat: “El semàfor”: s'explica el funcionament del semàfor, amb l'objectiu d'analitzar diferents situacions i aprendre a dirigir les emocions. Proposarem algunes situacions per aplicar la tècnica del semàfor. (Activitat relacionada amb l'objectiu 3.1).
- Vermell ? Aturar-se: quan no podem controlar una emoció, com la ràbia, hem d'aturar com quan un cotxe troba la llum vermella del semàfor.
- Taronja ? Pensar: després d'aturar-nos és el moment de pensar i adonar-nos del problema que se'ns està plantejant, del que sentim i de què podem fer per posar-hi solució.
- Verd ? Solucionar: és l'hora de triar la millor solució que hem pensat abans i de posar-la en pràctica.

En finalitzar el taller es donarà una guia “Las Emociones” a cada alumne.


Després:
Es poden aplicar els nous coneixements en el dia a dia de l'alumne en el centre, per entendre's millor els uns amb els altres, per solucionar conflictes i per afrontar situacions noves
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxes 
 Projector
 PC
Observacions
Aquest taller és gratuït.