Menu

. Programa d'activitats aquàtiques

Sessions: 7
Lloc: Piscina municipal Tita Llorens
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Servei Municipal d'Esports/Menbios SL  

 
Descripció
Realització d'un total de 7 sessions per grup d’activitats aquàtiques a la piscina municipal i amb monitors especialitzats.

Cada centre escolar tindrà subvencionats dos grups de primària amb un monitor de natació que dirigirà la sessió.
Objectius
Afavorir que l'alumnat pugui practicar l’activitat aquàtica, la qual dins el centre escolar és impossible treballar.

Permetre que una bona part de l'alumnat conegui les instal·lacions de la Piscina Municipal Coberta.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Els principis hidrodinàmics (flotació, respiració, propulsió...).
- Les habilitats aquàtiques (girs, salts...).
- Tècnica dels estils de natació.
- Coneixement d'altres activitats aquàtiques.

Actituds:
- Acceptació del propi cos, autoestima..
- Col.laboració i treball en equip.
Metodologia
Abans:
- Abans de la sessió: el professorat ha de fer una feina a l'aula, explicant a l'alumnat en què consistirà l’activitat.Durant:
- Durant la sessió: el monitor responsable prepara, dirigeix i controla l’activitat.
Després:
- El professorat revisa l’activitat i valora com ha funcionat, tant en l'àmbit de les sensacions de l'alumnat com en l'àmbit de l'organització.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material especific 
 Banyador, barret, xancles i tovallola
Observacions
-El calendari i els horaris hauran de ser durant els matins d’acord amb la disponibilitat d’instal·lació i monitor. -El calendari i els horaris en concret els fixarà el Servei d'Esports juntament amb la gerència de la piscina municipal; un cop rebudes totes les peticions, es revisaran i planificaran. -El programa ofereix 14 sessions per centre escolar, que s’han de distribuir en 7 sessions per grup aula (2). -Amb el grup haurà de venir el professorat d’EF, que haurà de participar activament en l’execució de la sessió. -Sols se subvencionarà un monitor per grup. En cas de voler un altre monitor, el centre escolar haurà de pagar l’import corresponent que estigui aprovat. En el moment adequat s’haurà de demanar a les oficines de la piscina municipal coberta. -En cas que no tots els centres participin en el programa, el sobrant d’hores podrà ser emprat per a la resta de centres que hi estiguin interessats. La gestió d’aquest sobrant d’hores es farà des de l’Àrea d’Esports, un cop rebudes totes les peticions.