Menu

. Introducció a l’alimentació saludable

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Júlia Gelabert Pons  

 
Descripció
Taller participatiu sobre alimentació que pretén donar a conèixer la importància d'alimentar-nos saludablement d'una manera lúdica, dinàmica i motivadora per als alumnes, ja que els proposa participar en una part important de la seva vida, present però sobretot, futura.
Objectius
Els objectius són que els alumnes prenguin consciència de la importància d'alimentar-se de manera saludable, que entenguin què és la prevenció dins aquest àmbit per tal de no patir malalties.
També, despertar l'interès dels més petits, fomentar la responsabilitat sobre què ingerim i animar-los de manera atractiva en la seva participació en la cuina, per aconseguir unes bases clares del que és saludable, què no ho és i el perquè, alhora que se'ls motiva a conèixer nous aliments i sabors.
L'objectiu final serà que cada alumne es motivi i sigui capaç de diferenciar un aliment saludable d'un processat, per tal d'aconseguir uns bons hàbits alimentaris en el futur.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Conceptes que es treballaran:

-Què significa alimentar-nos i què és un aliment real.
-Quins són els diferents grups d'aliments: beneficis que ens aporten i com ha de ser una alimentació equilibrada.
-Què són els processats i perquè els hem d'evitar.
-Què és el sucre: saber diferenciar entre el bo i el dolent.
-Aprendre a llegir les etiquetes: què són els ingredients i quina informació ens donen.
-Elaboració de receptes fàcils i saludables. Idees d'esmorzar diferents.

Actituds:
-Fomentar l’autoconsciència i la responsabilitat amb el nostre cos, la nostra salut i amb l’entorn.
-Aprendre què significa anar a comprar i motivar-los a col·laborar en aquestes tasques quotidianes i fomentar el valor de cooperació familiar.
-La part pràctica es desenvoluparà en grups de 4-5 nens, depenent del volum de l’aula, per fomentar així el treball en equip.
Metodologia
Abans:
Tenir tota la informació necessària per realitzar el taller per part de les famílies, com ara el tema de les al·lèrgies i intoleràncies alimentàries que puguin presentar els alumnes.
També serà necessària una reunió prèvia amb el professor per tal de concretar els
continguts a treballar i, si és necessari, que s'hagin preparat abans els alumnes per al
taller, i que se'ls ofereixi una primera pinzellada del que és un aliment i de la funció del dietista.

Durant:
El primer contacte amb els nens serà una pluja d'idees del que entenen per aliment sa i aliment no sa, on cada nen aportarà la seva opinió. A continuació, se'ls farà una
explicació del contingut del taller i dels objectius.
Es treballaran els conceptes dels punts acordats amb el professor, de manera lúdica,
amb material audiovisual, etiquetes i envasos de productes alimentaris.
A continuació, es donaran pautes i idees per escollir un bon esmorzar o una bereneta
saludable mitjançant jocs, degustació i, si és possible, la realització d'una recepta.
Finalment, farem un resum per deixar constància que s'han entès de forma clara els
conceptes més importants que s'hauran treballat.

Després:
Es passarà un qüestionari per valorar el taller, tant als alumnes com al professor, en forma de fitxa i on es reflectiran punts com:
M'ha agradat el que m'han explicat? Què he après? Què m'agradaria seguir aprenent?
Em servirà aquest taller d'ara endavant? Per a què?
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Etiquetes de productes 
Aliments 
Fitxes 
Estris de cuina 
Observacions
Serà possible pactar amb el professor responsable i ampliar el taller a dues sessions. Els sis punts de contingut proposats poden ser orientatius i adaptar-se a cada aula. Depenent dels recursos de l'escola i de l'interès dels alumnes també es podrà adaptar la metodologia. La idea final és que els alumnes entenguin la importància de menjar bé i siguin capaços d'escollir de manera autònoma durant el seu dia a dia aliments saludables.