Menu

. L'estigma ens anima - Sensibilització per la diversitat - espectacle per a totes les edats

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
AFEM   

 
Descripció
El taller se centrarà en la visualització d'un vídeo, que és un resum de l'obra de teatre de la companyia La Nave Inski. Aquesta obra pretén sensibilitzar sobre l'estigma que afecta les persones amb trastorn mental (TM) i, a la vegada, vol potenciar l'empoderament d'aquestes persones. Parteix del poder de la resiliència, a través de la mirada del món clown; un món on els fracassos es converteixen en impulsos per a l’acció positiva i amb èxit.
Objectius
Entendre el concepte de "salut mental" versus "trastorn mental".
Conèixer i identificar aquells aspectes negatius que minven la qualitat de vida de les persones amb TM.
Conèixer què han de posar en pràctica les persones amb TM per viure millor.
Conèixer què podem fer cada un de nosaltres per a no discriminar les persones amb TM.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Salut mental, discriminació, estigma, diversitat, respecte, riquesa, qualitat de vida i normalització.
Actituds:
Respecte i igualtat
Metodologia
Abans:
Cap
Durant:
Es farà una introducció breu sobre la temàtica abans de passar un fragment del vídeo de l’obra i, al final, es faran preguntes sobre aquest, sobre el que s’ha interpretat i per arribar a unes conclusions entre tots.
Després:
Cap
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
Observacions
1 o 2, segons petició del centre.