Menu

. Atenció plena (mindfulness) a través de la música

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Maria Torres Faner  

 
Descripció
• Pràctica de l’atenció plena (mindfulness), basada en la consciència i la calma, mitjançant unes activitats senzilles que els ajudin a concentrar-se i a ignorar les distraccions, per poder millorar les condicions de l’aprenentatge, gestionar l’estrès i l’autocontrol.
• Ser més conscients de la respiració, del cos, de l’entorn i de les emocions, per gaudir i valorar cada moment.
Objectius
Generals:
• Desenvolupar la capacitat de posar atenció plena en el que estem fent o sentint en cada moment del dia, i ser-ne més conscients.
• Reduir l'estrès i l’ansietat que genera l’actual ritme de vida, i augmentar el benestar i la pau interior.
Específics:
• Proporcionar als infants habilitats i tècniques que els ajudin a asserenar-se.
• Prendre consciència del cos i de les sensacions que s’hi produeixen.
• Reconèixer la importància de la respiració, i de com aquesta té lloc.
• Desenvolupar l’acceptació d’un mateix i dels altres.
• Promoure la compassió (ajuda als altres).
• Desenvolupar l’atenció a l’entorn amb els 5 sentits.
• Potenciar l’escolta i la regulació emocional.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
1. Introducció al concepte "atenció plena" (mindfulness).
2. Atenció plena al cos i als sentits
3. Atenció plena als sons de l’entorn.
4. Atenció plena a la respiració.
5. Atenció plena a les emocions.

Actituds:
Calma i autocontrol
Metodologia
Abans:
Primer contacte amb el tutor, per a conèixer les característiques del grup i poder ajustar el taller si fes falta
Durant:
El punt de partida seran les vivències quotidianes dels infants. Els continguts del taller es treballaran a partir de la música, el joc, l’experimentació amb els sentits, la respiració, la discriminació auditiva, l’expressió corporal, la conversa i la participació activa.

1. INTRODUCCIÓ AL CONCEPTE "ATENCIÓ PLENA" (MINDFULNESS)
S’explicarà de forma senzilla en què consisteix.

2. ATENCIÓ PLENA AL COS
Es prendrà consciència de les diferents parts del cos i de les sensacions que s’hi produeixen en aquell moment.
S’experimentarà amb els cinc sentits.

3. ATENCIÓ PLENA ALS SONS DE L’ENTORN
?A través d’una escolta conscient, es discriminaran diferents tipus de sons

4. ATENCIÓ PLENA A LA RESPIRACIÓ.
Es descobrirà la importància de la respiració per centrar-se i asserenar-se.
Es prendrà consciència de la respiració, i de com té lloc.

5. ATENCIÓ PLENA A LES EMOCIONS
Es reflexionarà sobre el que han sentim durant l’activitat i de quina forma poden manejar i controlar aquestes emocions.

Després:
Es proposarà poder repetir les activitats amb el tutor per poder consolidar els objectius.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Ordinador, bafles, música 
Campanes, bol, teles 
Titella, peluix, targetes 
Calces de psico 
Cada fillet, un peluix estimat 
Observacions