Menu

. Contes amb robòtica educativa (Little data stories)

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Carles Canitrot Revilla  

 
Descripció
A cada sessió construïm de forma col·laborativa una història on intervenen elements informàtics, robots i joguines tradicionals de fusta, on els alumnes en són els veritables protagonistes.
Objectius
Introduir les competències STEAM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques) des d’edats primerenques mitjançant històries interactives.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
En el decurs de cada història, anem aprenent els fonaments de robòtica, programació i pensament computacional. A més, de forma transversal i integrada dins de la història, també s’incorpora aprenentatge d’anglès i diversos reptes creatius i artístics (principalment de música i pintura)
Actituds:
Les històries potencien el treball cooperatiu, el pensament crítc i incorporen com a valors fonamentals la cultura de la pau, l’estima del medi ambient, la solidaritat i la llibertat.
Metodologia
Abans:
No hi ha cap requeriment previ.
Durant:
Partint d'una disposició preferentment en rotllana per afavorir la participació, la història va plantejant diferents reptes que requereixen accions i decisions per part dels alumnes
Després:
Cada història compta amb una fitxa per a cada alumne com a reforç dels conceptes tractats a la sessió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Robots
 Altres dispositius electrònics (tauletes, teclats, impressores...)
 Material de fusta
Estores de gran format 
 Projector
Observacions
Tot i que per reforçar l'aprenentatge resulta convenient, si la realització de 2 sessions no és possible es pot condensar en una única sessió.