Menu

. L’escola es mou. Movem el cos, movem les emocions

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Responsable/s
Associació Davinci Art i Esport. Eva Adserías  

 
Descripció
Un taller que integra el cos, el moviment i l’espai. A partir d’aquests conceptes treballarem les emocions individuals i col·lectives a través de dinàmiques actives, participatives i lúdiques que serviran d’estímul per vivenciar, canalitzar, transformar i exterioritzar les emocions.

En aquesta edat es considera important treballar l’empatia, l’autoestima i la cohesió grupal.

Els continguts de l’àrea emocional es treballen de forma implícita, per tal de no influenciar ni condicionar la vivència dels alumnes.
Objectius
•Facilitar estímuls successius que enriqueixin les habilitats motrius, emocionals i socials dels infants, i afavorir el desenvolupament dels infants.

•Descobrir, conèixer i experimentar, amb el cos i la veu, tipus i qualitats bàsiques del moviment de forma dirigida i espontània.

•Desenvolupar la consciència corporal i espacial.

•Gaudir de la mobilitat del cos.

•Vivenciar experiències, sentiments i emocions, individuals i col·lectives que facilitin la seva expressió a través del moviment coreografiat i espontani.

•Regular les emocions a través del moviment i la consciència corporal.

•Fomentar una nova actitud de l’alumne envers si mateix i els companys.

•Promoure la companyonia, l’ajut, la cooperació i el treball en equip.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
•Ampliació dels coneixements bàsics del cos, del moviment i l’espai, adaptats a l’edat i a les característiques psicomotrius, cognitives i socioafectives del grup.

•Competències emocionals: Empatia, autoestima, cohesió grupal i reconeixement de les emocions pròpies i dels altres.

Actituds:
Autoestima
Cohesió
Metodologia
Abans:
En dies previs, el mestre explicarà el taller als alumnes com una activitat creativa de treball del moviment del cos. Amb activitats de teatre i dansa experimentarem amb diferents formes de moure el nostre cos i de com moure’ns per l’espai.

El professor ha de recordar als alumnes que han de dur roba còmoda i calces de recanvi.

La tallerista contactarà amb el professor per telèfon i/o correu electrònic per tal de conèixer les necessitats i característiques del grup.

Durant:
Totes les dinàmiques integren les àrees de moviment i d'educació emocional per tal d’assolir els objectius establerts.

Dins l’àrea de moviment, es realitzaran activitats psicomotrius i coreografies senzilles que facilitaran als alumnes familiaritzar-se amb els conceptes de moviment, que facilitaran l’experimentació i el desenvolupament de les habilitats corporals i motrius. Es treballaran els conceptes fonamentals del moviment (energia, velocitat, ritme, direccions...).

A l’àrea emocional, es proposen activitats dinàmiques i participatives, organitzades col·lectivament, per parelles i individuals per tal de promoure diferents experiències d’interacció.

La primera sessió serveix d’introducció del contingut. El treball se centra en l’experimentació i vivència dels alumnes.

A la segona sessió aprofundirem en el treball ja realitzat, i la consolidació dels objectius.

Al final del taller, es fa una valoració global del treball realitzat, es facilita el diàleg dels alumnes perquè expressin com han viscut l’activitat, tant en l'àmbit físic com en l'emocional.

Després:
La responsable del taller i el personal docent valoraran els continguts, les observacions apreciades durant el desenvolupament de l’activitat i les conclusions del taller.

A l’aula, el professor podrà ampliar la valoració del taller amb els alumnes, enfocar el diàleg a la part corporal i/o a la part emocional. Farà un recordatori de les activitats realitzades perquè els alumnes expressin sensacions i emocions.

El docent també podrà repetir les dinàmiques realitzades, igual o aplicant variacions.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material necessari per a la realització del taller 
 Equip de so
 Gimnàs o sala àmplia
Observacions
El professor avisarà prèviament els alumnes que han de dur roba còmoda i calces de recanvi. La sala haurà d’estar disponible 30 minuts abans del taller, per preparar l’activitat.