Menu

. Teràpia del riure

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Raquel Morón Herrador  

 
Descripció
Tallers de teràpia del riure.
Objectius
Efectes fisiològics:
- Estimula la creativitat.
- Augmenta l'activitat de limfòcits T i d'immunoglobulines.
- Allibera les vies respiratòries.
- Ajuda a regular el son.
- Redueix el nivell de les hormones de l'estrès.

Ajudar a millorar:
- La part socioafectiva i emocional.
- La confiança i la seguretat en un mateix.
- L’escolta, la comunicació i la relació amb un mateix i els altres.

Afavorir la comunicació i l'expressió de:
- Les emocions pròpies i les compartides en grup.
- L'expressió i la comunicació corporal de manera lúdica.

Aprendre a:
- Compartir dintre d’un espai de joc i plaer per arribar a l’aprenentatge global de l’alumnat.
- Crear un espai de convivència d'amor i comprensió, amb acceptació i alegria de viure.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- El cos i l'expressió corporal.
- Les emocions.
- Les vocals del riure en el cos i els òrgans vitals.
- Els sentits bàsics.
- Les relacions afectives i emocionals.

Procediments:
- Diferents propostes i dinàmiques de joc d’expressió corporal en petit i gran grup.

Actituds:
- Participativa, d’escolta activa, empatia i respecte per tot el grup.

Actituds:
Potenciar el fet de promoure una actitud en l’alumnat d’implicació i de participació en les dinàmiques que es proposen.
Potenciar una actitud de cooperació, cohesió i de respecte amb el grup classe.
Potenciar una mirada d'actitud positiva i d'optimisme.
Potenciar un sentiment en alumnat d'alegria per viure.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió:
10 minuts per preparar-se els alumnes i per preparar l’escenari de l’aula.

La metodologia que es farà servir és la següent:
A través de diferents dinàmiques d’expressió corporal, ball amb diferents tipus de musica, mitjançant jocs de presentació, de cooperació, de cohesió i de relaxació final, per aconseguir promoure en l’alumnat tots els beneficis dels objectius proposats.

Durant:
Ritual d'entrada: 10 minuts.
Realització de dinàmiques de presentació per donar-nos a conèixer entre tots en aquest nou espai de teràpia de riure.

Desenvolupament de la sessió: 40 minuts.
Realització de les dinàmiques d’expressió corporal que es volen dur a terme segons els objectius que es volen treballar i fent ús de la música com a element lligant.

Ritual de sortida: 10 minuts.
Realització de dinàmiques de relaxació per ajudar a tancar la sessió, on cadascú comparteix les vivències viscudes; finalment, expressen com s’han sentit.

Després:
Després de la sessió:
10 minuts per recollir tot el material de l’aula i tornar-se a preparar els alumnes per partir.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Música  
Altres elements, com retoladors, adhesius etc. 
Calcetins de psicomotricitat 
Antifaços 
Observacions
Les sessions tenen una durada de temps de 60 minuts d'execució, però es necessita reservar en total 80 minuts per la preparació prèvia i recollida de l'aula.