Menu

. Ioga Infantil de P2 a P5

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Infantil 2
P3
P4
P5
Responsable/s
Raquel Morón Herrador  

 
Descripció
Tallers de ioga per a infants de 2 a 6 anys.
Objectius
Ajudar a millorar:
- L'escolta, la paciència i la flexibilitat dels infants.
- El desenvolupament funcional, motriu, cognitiu, neurològic, socioafectiu i
emocional.
- La confiança i la seguretat afectiva entre l’adult i els infants.
- L'autoestima personal dels infants.
- La consciència corporal, amb el respecte de les necessitats dels infants.

Ajudar a afavorir la comunicació i l'expressió de:
- Les emocions dels infants.
- Del cos físic, a través de l'exploració d'aquest per arribar a la seva descoberta.
- Arribar a la calma des de l'abordatge corporal.
- Conquesta de l'autonomia personal.

Aprendre a conviure a l’aula:
- Dins un espai d’amor i comprensió, d'acompanyament amb cura, llibertat i respecte cap als infants i el seu aprenentatge.
- Amb un temps de calma i relaxació.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El cos en l'àmbit segmentari i global. Tot l’esquema corporal, els seus moviments i diferents plans corporals.
Les emocions i la seva expressivitat.
Diferents tipus de respiracions.
Cançons amb coordinació de postures corporals per ajudar a assolir calma i relaxació.


Actituds:
Actitud participativa, lliure i de respecte del mateix infant i dels seus iguals.
Actitud d'expressar emocions positives.
Potenciar el fet de conviure en ambients de calma i relaxació, i amb valors com l’amistat, la pau i l’amor.
Metodologia
Abans:
Preparar als infants comunicant-los el que faran, perquè no sigui una sorpresa.

La metodologia és a través de l’abordatge corporal de manera lúdica, generant en l’infant el plaer de jugar a fer ioga per arribar a l’aprenentatge global de l’infant.
Tot el treball corporal és vivencial i es treballa mitjançant el joc simbòlic.
Es fa ús de la imitació, la repetició de postures, els diferents plans corporals de l'esquema corporal, amb gestos, moviments i cançons per a ajudar al fet que l’infant construeixi la seva identitat.
El fil conductor que es fa servir per conduir la sessió és a través de l'ús d'imatges visuals d'animals, efectes de la natura, sons, etc. Tota mena d'elements que s'empren estan inspirats en les accions de la vida quotidiana de l’infant. I també de la música de relaxació i la preparació prèvia de l'espai de l'aula amb un ambient de calma.


Durant:
Abans de la sessió:
Preparació de l’aula: 10 minuts.
Col·locar tot el material a l’aula, eliminar obstacles que interrompin l’atenció de l’infant i preparar musica.

Durant la sessió:
Ritual d'entrada: 5 min/10 minuts per a primer i segon cicles d'Educació Infantil.
Asseguts en cercle, donar la benvinguda, explicació prèvia del que és farà durant la sessió.
Desenvolupament: 20/40 minuts per a primer i segon cicles d'Educació Infantil.
Reproduir corporalment i vivencialment la història narrada o el conte guiat per l’adult que dirigeix la sessió.
Ritual de sortida: 5/10 minuts per a primer i segon cicles d'Educació Infantil.
Asseguts en cercle, es tanca la sessió compartint el que s’ha realitzat; es fa una respiració i una cançó conjunta entre tot el grup aula.

Després de la sessió:
Recollida de l'aula i del material emprat: 10 minuts.

Després:
Introduir moments de calma i relaxació en la vida quotidiana de l'aula.
Com per exemple: en tornar de pati, en tornar de psicomotricitat, en tornar d'una sortida d'escola, etc.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Imatges visuals  
Música i altres elements 
Calcetins de psicomotricitat 
Observacions
Les sessions tindran diferents temps de durada segons les edats amb què es treballi: P2: 30 minuts. P3: 40 minuts. . P4 i P5: 60 minuts.