Menu

. La maleta de les emocions

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Responsable/s
Rosa Maria Pallisé   

 
Descripció
El nostre viatge el provocarà una maleta, la maleta de les emocions.

Aquesta maleta ens sorprendrà.

Anirà surtin d'aquesta un mapa del món que ens portarà a diferents països, a conèixer animals, cultures i persones. I vet aquí que amb aquesta maleta anirem descobrint les nostres emocions.
Objectius
- Afavorir l'interès pel contingut de la maleta.

- Identificar i expressar com ens sentim.

- Participar en la conversa.

- Gaudir del ara i aquí.

- Respectar les emocions dels companys.

- Interessar-se pels infants de cultures diferents, pels animals...

- Participar en les dinàmiques proposades.

- Expressar les pròpies emocions i els sentiments.

- Solucionar conflictes derivats del camp de les emocions.

- Trobar camins per obtenir habilitats socials.

- Propiciar el vincle amb als altres.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Les emocions.

- Com ens sentim davant de...? Quan...?

- Reflexió per què ens passa.

- Races, cultures... Què ens diferència i que no.

- Animals de diferents continents.

- Qui som, on som i on ens agradaria anar.

- El respecte.

- La relaxació.

- Gestió de les emocions.

- Aturem - parem - actuem.

Actituds:
- Respecte

- Inclusió
Metodologia
Abans:
Coordinació amb el mestra per tal de conèixer les necessitats, els interessos i les característiques del grup.

Es realitzarà mitjançant: conversa telefònica, trobada i/o comunicació via correu electrònic.

Cal fer el taller a mida per a cada grup.

Durant:
Es faran 2 sessions:

La introducció de cada sessió serà una petita història o un conte.

Es continuarà amb la sorpresa... Què hi ha dins la maleta? A cada sessió hi trobaran coses diferents.

Això ens portarà a una conversa on anirem introduint els objectius i continguts.

Per continuar amb una dinàmica que podrà ser d'arts escèniques, artístiques...

Després:
Es farà una valoració amb el mestra de l’aula.

Si no ha pogut assistir a les sessions prèviament se li passarà un buidatge dels fets més rellevants.

Es proposaran un parell de dinàmiques per fer amb el grup sobre el respecte i la inclusió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Mapa del mónEspai comú o aula
Maleta 
Fulls/retoladors/pintures 
Contes 
Imatges 
Observacions
És important que si agrada el taller cal donar-li continuitat un curs més, ja que només es podrà fer un petit "tastet" de tot el pot arribar a generar aquesta maleta.