Menu

. Coneixent el medi i descobrint la vida de la Vall

Sessions: 1
Lloc: La Vall d'Algaiarens (Ciutadella)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Javier Méndez Chavero  

 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa íntegrament a la Vall (Ciutadella). Consisteix en un recorregut guiat de, més o menys, dues hores pels diferents ecosistemes de la zona: bosc (pinar, alzinar...), zona humida, camps de conreu i pastura, sistema dunar, platja... Durant aquest, el monitor responsable anirà introduint els diferents ecosistemes, explicant les seves característiques així com la fauna (vertebrats i invertebrats) i la flora (arbres, arbustos...) que anem trobant. També s'anirà fent una explicació de les característiques dels principals grups faunístics i de les principals espècies de fauna i flora. El professorat comptarà amb una fitxa de taller per poder treballar-lo abans i fer una activitat complementària després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són els següents:

• Conèixer què és un ecosistema.
• Conèixer les principals característiques i diferències entre els diferents ecosistemes de Menorca.
• Conèixer i identificar les principals espècies de fauna i flora de cada ecosistema.
• Conèixer les adaptacions dels diferents éssers vius en cada ecosistema.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves cap a la natura.
• Conèixer els diferents grups animals i vegetals de l'illa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
• Ecosistema (hàbitat)
• Fauna
• Vertebrats / invertebrats
• Flora (arbres, arbustos, plantes herbàcies, plantes invasores...)
• Cadena tròfica
• Conservació
• Interrelacions activitats humanes vs natura

Actituds:
• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització

Metodologia
Abans:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats. on, a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà un apartat per fer a l'aula amb els alumnes abans del taller.
Durant:
Durant el recorregut el monitor anirà introduint i explicant les característiques dels diferents ecosistemes que es van trobant, així com de les principals espècies i grups de flora i fauna que hi viuen. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat als alumnes per expressar els seus coneixements i dubtes.
Després:
A la fitxa del taller el professorat trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes després de la sortida. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podran adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa taller 
Bosses recol·lectores activitat posttaller 
Observacions
L’activitat, sempre que sigui possible, es podrà adaptar segons demanda del professorat i en funció del currículum de cada aula/escola. En cas que dues línies de la mateixa escola realitzin l’activitat el mateix dia, el professorat contarà amb una fitxa d’una activitat complementaria per fer a la platja de la Vall mentre esperen que l’altre línia faci l’activitat. Aquesta activitat estarà enfocada cap a la neteja de la platja i la catalogació dels residus recollits, i tindrà com a objectiu la conscienciació de la problemàtica dels residus, principalment plàstics, a la mar i les seves conseqüències per a la fauna marina. El resultats d’aquesta activitat es veuran reflectits en una fitxa per aula, que seran unificades entre totes les aules que realitzin l’activitat, i les conclusions dels alumnes seran redirigides a l’Ajuntament de Ciutadella. La durada del taller és d’una hora per als alumnes d’infantil, P4 i P5, i de dues hores per als de primària.