Menu

. Una agenda per a canviar el món: ODS 2030

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  

 
Descripció
El taller pretén contribuir al seu impuls i a la difusió amb una reflexió col·lectiva entorn del que suposen els ODS, per a prendre consciència de la importància del seu tractament.
Objectius
Contribuir al coneixement, a l’impuls i a la difusió dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) entre l'alumnat, per a la seva implicació en la formació d’una ciutadania responsable conscient dels greus problemes socioambientals interconnectats als que s'enfronta la humanitat i preparada per a participar en les necessàries accions i la presa de decisions fonamentades que facin possible la transició a societats més justes i sostenibles.

Apropar les agendes globals als centres educatius, posant atenció a l’Agenda 2030.

Sensibilitzar sobre els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la seva rellevància, i sobre el paper que juguen els governs locals en la seva implementació.

Informar sobre els àmbits d’actuació en aquest marc.

Dotar l'alumnat d’eines perquè puguin implementar els ODS al seu territori, i sensibilitzar-los dels reptes globals per a la justícia social i, per tant, per establir un marc de treball per a l'educació en ciutadania global.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
El taller combina la part teòrica explicativa amb diversos exercicis pràctics amb l’objectiu de conèixer l’Agenda 2030, la seva importància per a la ciutadania i la realització d’una simulació d’un procés d’alineació dels ODS amb les polítiques i l’acció de ciutadana, centre educatiu, etc.
Actituds:
Els alumnes, en el marc d’una escola inclusiva, han d’aprendre a ser competents per viure i conviure d’acord amb els valors propis d’una societat democràtica: la llibertat i la responsabilitat personal, la solidaritat, el respecte, la igualtat i l’equitat.

Promoure un pensament independent i autònom que pugui contrastar de manera crítica les opinions dels altres.
Metodologia
Abans:
No hi ha proposta de feina prèvia a treballar a l'aula abans de la sessió.
Durant:
Taller amb casos i amb activitats experimentals, i combinades amb reflexions al voltant de lectures i aportacions teòriques. La dinàmica i la metodologia de treball promouen la participació activa dels assistents; es fomenten el diàleg, el debat i l'intercanvi de punts de vista. Es treballaran recursos per apropar aquests reptes globals a les aules.

Durant la sessió: es durà a terme una exposició sobre els ODS.

Després:
Després de la sessió: L'alumnat podrà continuar treballant amb els ODS en diferents assignatures amb les diferents propostes i guies que s'hauran exposat
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aula
 Projector
Observacions