Menu

. Exposició Giramon

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Responsable/s
Fons Menorquí de Cooperació  

 
Descripció
Es tracta d’una eina didàctica del Fons Menorquí de Cooperació per apropar la realitat mundial als més petits i petites. A través del dia a dia de cinc infants d’arreu del món (Nicaragua, Ghana, Brasil, Índia i Sàhara) i de na Torta, la sargantana viatgera, els fillets i filletes s’adonen que, encara que sigui amb noms i aspectes diferents, tots els infants del món necessiten el mateix: aliment, educació, un ambient sa, jugar, amistats i somiar.
Objectius
Acostar la realitat de fillets i filletes de diferents països, facilitar la descoberta d’una imatge més positiva d’altres formes de vida, d’altres països, a través dels fillets protagonistes de l’exposició, alhora que s'adonen d’allò que tenen en comú amb els de diferents llocs del món.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La importància del paper de les dones en determinades comunitats.
- La importància de la comunitat en la vida de les persones.

Actituds:
- La importància de la natura i del contacte permanent amb aquesta.
- La capacitat per viure amb poques coses materials.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió: és important que els alumnes coneguin o hagin sentit parlar d'altres països.
Durant:
Durant la sessió: l'alumnat participarà en l'exposició de forma activa, interactuant amb els diferents panells i cubs de l'activitat
Després:
Després de la sessió: a l'aula es podran treballar les temàtiques treballades amb la guia didàctica de GIRAMON.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Aula gran
Observacions
L’exposició s’ha de muntar uns dies abans de l’inici de l’activitat. És preferible que, un cop muntat en un centre escolar, els grups que la vulguin visitar ho facin ens dies/hores correlatives.