Menu

. L'Hospital d'Animals

Sessions: 1
Lloc: Centre de Recuperació de Fauna Silvestre (Pedreres de s’Hostal)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
GOB Menorca  

 
Descripció
Visita al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre del GOB, "hospital" que atén els animals silvestres ferits.
Objectius
Conèixer què és un centre de recuperació. Conèixer les principals causes que provoquen accidents en la nostra fauna silvestre. Aprendre les diferències entre animals silvestres i animals domèstics. Saber què fer quan trobam un animal silvestre ferit o mort. Identificar algunes espècies d'animals de la nostra illa.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
-La diversitat de fauna silvestre de Menorca
-L’apropament a una realitat de cada dia més amenaçada
-La conscienciació de la repercussió de l’home en la vida de la fauna silvestre
-Les males pràctiques en relació amb les espècies autòctones i exòtiques
-El valor de la feina d’atenció a la fauna silvestre

Actituds:
-Respecte i valor cap a la natura.
-Foment de la nostra responsabilitat en relació amb la fauna.
-Implicació dels infants en el projecte comú d’atenció a la fauna silvestre.
Metodologia
Abans:
-Fitxes prèvies d’Infantil
Durant:
-Visita al Centre de Recuperació de Fauna.
-Exposició de les diferents espècies.
-Exposició dels problemes de la fauna silvestre.

Després:
-Full d’avaluació de l’activitat.
-Fitxes complementàries d’Infantil i Primària.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxes prèvies i complementàries 
Instal·lacions 
Transport 
Observacions