Menu


Us demanam que ens ajudeu a millorar el programa contestant aquest full d’avaluació.


És un únic full per a tot el curs escolar; per tant, no s’haurà d’emplenar per sessió, ni per grup, sinó per cada taller, el mes de juny (abans de dia 5 de juny de 2020).


Tallerista:
Valoració general del desenvolupament de les sessions:
 

1. Valoració general de l’execució del taller segons la vostra opinió

El professorat d’aula ha estat present a totes les sessions?:
Heu pogut complir amb les activitats previstes a la fitxa?:
Heu treballat la sessió prèviament amb el professorat d’aula?:
El professorat ha fet una feina prèvia amb l’alumnat?:
S’ha previst una feina posterior amb l’alumnat per part del professorat?:
Els mitjans i la metodologia han estat adequats i adaptats al grup i a l’edat?:
 

2. Valorau el vostre treball i taller

Aspectes positius a consolidar:
Aspectes a millorar vers el desenvolupament o el contingut executat:
 

3. Valorau de forma general el funcionament general del programa

Articulació amb l’Ajuntament.:
Articulació amb els coordinadors del centre.:
Accés i treball amb el professorat de l’aula:
Accés a les sol·licituds del centre:
Sistema i presentació de l’oferta als centres:
Calendari del programa:
Altres propostes:
 

4. Altres observacions

Observacions: