Menu

:: COM RESERVAR UN TALLER ::

ok1r.  Seleccionau un taller: hi ha diferents maneres
 d'entrar-hi:

a.   Directament: feu un clic al taller que us interessi. 

b. Per destinataris: feu un clic sobre el  nivell que us  interessi, es mostrarà la llista de tallers específics per a aquella etapa. Després, feu un clic al taller que us interessa per entrar-hi.
 


ok2r. Formulari de reserva

Entrau al formulari amb el  "nom d'usuari" i la "contrasenya"
.

Introduïu les dades del centre, indicau exactament el grup, el dia i l'hora que es volen reservar.

Consideracions:

  • Les dates i les hores s'hauran d'especificar al calendari.
  • La pàgina web no permet sol·licitar un taller per a altres destinataris que no figurin a la fitxa. Si ho feu així, no es tindrà en compte encara que s'assenyali a l'apartat d'observacions.
  • El camp "grup" serveix per distingir les diferents aules d'un mateix curs (A, B, C, D). No es tindrà en compte una única petició per a diferents aules.
  • El programa té unes limitacions pressupostaries i de disponibilitat dels talleristes que poden impedir concedir totes les peticions. Si és el cas, es distribuiran al més equitativament possible els tallers entre els centres sol·licitants.
  • Les peticions que estiguin mal formulades no es tindran en compte.