Menu

::Emocions, valors, drets, civisme, convivència::


Ciutadella de Menorca aprovà l’any 2004 el Projecte de Ciutat, un projecte de compromís ciutadà amb l’educació, entenent l’educació com un procés permanent d’aprenentatge integral, que es dóna al llarg de la vida, i que, per tant, va més enllà de l’escola.

L'any 2016,  després de denou anys de trajectòria en matèria d'educació, d'activitats de prevenció i participació, així com d'avançar cap al desenvolupament integral dels més joves i petits, UNICEF va reconèixer Ciutadella,  com a  Ciutat Amiga de la Infància. Un compromís que posa l'accent, encara més, en la responsabilitat vers la defensa dels drets  de la infància, la joventut i la família del nostre municipi i d'arreu del món, basant-se en  la Convenció dels Drets dels Infants.

Un any més, la línia de treball prioritària és EMOCIONS, VALORS  i DRETS DELS INFANTS, i, per tant, Obrint Portes ofereix un programa d'activitats vinculat a aquesta temàtica i als ODS 2030.


EMOCIONS, VALORS I CIUTADANIA

El civisme és el conjunt de comportaments i d'actituds que es donen en la interacció humana, en la manera de viure a la ciutat i les normes bàsiques de conducta que conformen la cultura pública de convivència pacífica i solidària, fonamentada en el respecte, el diàleg, la tolerància i els valors democràtics.

Les actituds cíviques tenen un denominador comú: el de la responsabilitat.

Aquesta responsabilitat implica:

1. Un compromís col·lectiu per assumir tots aquells comportaments que permeten a la ciutadania actuar de ple dret, alhora que és una mesura per a la cohesió social i el respecte per la ciutat.

2. Un respecte per les normes de convivència amb la participació activa de la ciutadania.

El món emocional, els sentiments i la capacitat de mirar cap endins són la font i una de les claus del comportament i de l'actitud humans més importants. Permeten actuar i concebre l'existència de diferents maneres, i condiciona l'autoconcepció i la relació amb els altres.

Per açò, es converteix en contingut prioritari a treballar des de la ciutat, els centres educatius i les famílies,  per tal de prevenir actituds i emocions poc saludables.

Obrint Portes continua oferint tallers i eines per treballar el món emocional a l'aula.

OBJECTIUS GENERALS

1. Implicar la ciutadania en l'educació dels més joves i cap a un civisme actiu.
2. Prevenir comportaments i actituds patològiques, de vulnerabilitat emocional i social en la població infantil i juvenil.
3. Millorar la convivència i les relacions ciutadanes, amb la potenciació del sentit de pertinença a  Ciutadella i un compromís social elevat. 
4. Reduir els actes incívics, violents i  qualsevol tipus de discriminació al municipi.
5. Establir lligams ciutat-escola en favor d'una ciutadania més sana i lliure en l¡àmbit integral..
6. Aconseguir una infància i una adolescència igualitàries en drets, compromís i relacions, amb l'accent en la perspectiva de gènere, de forma transversal.

La ciutat és l’espai de convivència de tothom i per a tothom. És el lloc on vivim, on dormim, on estudiam, on treballam, on ens relacionam i també on ens divertim. La ciutadania és la protagonista del desenvolupament de la ciutat. CIUTADELLA, com a Ciutat  Educadora i Ciutat Amiga de la Infància ha de garantir la igualtat d'oportunitats entre els seus membres.