Menu

:: QUÈ PRETÉN OBRINT PORTES? ::

FINALITAT

Compartir la tasca educativa amb l'escola i la família, com a CIUTAT i com a agents socials, aportant valors, pautes de comportament, normes de convivència, inquietuds i referents positius de l'entorn que permetin un creixement integral com a persona i com a ciutadà.

COMPROMÍS DEL CENTRE

Els tallers formaran part de la programació d’aula i dels continguts a treballar durant el curs. 

El centre es compromet a:

1.  Valorar l’oferta en funció de la programació d’aula.

2.  Formular les peticions.

3.  Respectar la data i l'horari sol·licitats; en cas de canvi, se n’ha d’avisar el tallerista amb prou temps.

4.  Preveure, el temps de desplaçament, a més de la durada del taller.

5.  Tenir el material i l’aula preparats.

6.  Fer una feina prèvia amb l’alumnat sobre els continguts.

7.   El professorat estarà present i actiu durant la sessió.

8.    Avaluar amb l'alumnat l'activitat com més prest millor.


9.  Els coordinadors del centre avaluaran el programa general al final del curs. 

10. Assumir el cost dels desplaçaments per a les sortides.


COMPROMÍS DE L'ENTITAT i/o TALLERISTA

1.   Confirmar les peticions i el calendari als centres al principi del curs, després de l'autorització del servei d'educació.

2.   Avisar el centre en cas de canvi de data, com més prest millor.

3.   Contactar amb el professorat d'aula abans del taller.

4.   Avaluar l’execució dels tallers i el programa al final de curs.


COMPROMÍS DEL SERVEI D'EDUCACIÓ


1.  Valorar, organitzar, publicar, finançar i presentar l’oferta educativa als centres, en base als objectius municipals.

2.  Recollir les demandes i canalitzar-les cap a les entitats i els professionals responsables de la seva execució.

3. Facilitar els mitjans que corresponguin a l’Ajuntament.

4.  Fer el seguiment del programa i avaluar-lo globalment.